Wykaz potrzebnych dokumentów

Pierwsza Komunia Święta
  •  metryka chrztu dziecka;
  •  zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Pierwszej Spowiedzi i Komunii Św.
Chrzest
  •  akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego;
  •  wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
  •  dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, rok urodzenia i adresy zamieszkania);
  •  zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.
Bierzmowanie
  •  metryka chrztu;
  •  zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
  •  w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;
  •  zaświadczenie o ukończeniu przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania;
  •  zaświadczenie o zdanym egzaminie z Katechizmu.
Małżeństwo
  •  należy przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii celem ustalenia dnia i godziny ślubu oraz przygotowania niezbędnych formalności;
  •  aktualne (tj. z datą do 3 miesięcy wstecz) metryki chrztu oraz zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, jeśli nie ma tej informacji na metryce chrztu;
  •  dowody osobiste;
  •  zaświadczenie o uczestnictwie w Katechezie Przedmałżeńskiej;
  •  zaświadczenie o uczestnictwie w Dniu Skupienia Narzeczonych;
  •  zaświadczenie z Poradni Rodzinnej;
  •  zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
  •  data i miejsce Pierwszej Komunii Św.;
  •  ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły;
Wszystkie informacje na stronie Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej
Pogrzeb katolicki
  •  akt zgonu;
  •  zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej) , jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala);
  •  zgoda własnej parafii, jeśli pogrzeb odbywa się na terenie innej parafii.